top of page

konservatuvar

Konservatuvarların yarı zamanlı, ilköğretim, lise ve lisans devrelerine hazırlanan adayların ve hali hazırda okuyan öğrencilerin hem online-uzaktan hem de yüz yüze ders alabileceği, bireysel programlanan bir derstir. Tüm teorik derslerin (solfej, müzik teorisi, form bilgisi, enstruman bilgisi, armoni v.s.) yanı sıra piyano ana sanat dalı yetenek sınavına hazırlanan adaylara ve hali hazırda okuyan öğrencilere yönelik içerik özelleştirilme imkanı vardır.

güzel sanatlar lisesi

Güzel sanatlar liselerinin müzik bölümlerine hazırlanan adayların ve hali hazırda okuyan öğrencilerin hem online-uzaktan hem de yüz yüze ders alabileceği, bireysel programlanabilen ve öğrencinin hazırbulunuşluk düzeyine göre özelleştirilebilen bir derstir. İçeriğinde kulak/duyuş geliştirme eğitimi, dikte, solfej, temel müzik teorisi gibi konular bulunmaktadır. Enstrüman olarak sadece piyano eğitimi verilmektedir.

güzel sanatlar fakültesi

Güzel sanatlar fakültelerinin müzik bölümlerine hazırlanan adayların ve hali hazırda okuyan öğrencilerin hem online-uzaktan hem de yüz yüze ders alabileceği, bireysel programlanabilen ve öğrencinin hazırbulunuşluk düzeyine göre özelleştirilebilen bir derstir. İçeriğinde kulak/duyuş geliştirme eğitimi, dikte, solfej, temel müzik teorisi, armoni, kompozisyon gibi konular bulunmaktadır. Enstrüman olarak sadece piyano eğitimi verilmektedir.

müzik öğretmenliği a.b.d.

Eğitim fakültelerinin müzik öğretmenliği programlarına hazırlanan adayların ve hali hazırda okuyan öğrencilerin hem online-uzaktan hem de yüz yüze ders alabileceği, bireysel programlanabilen ve öğrencinin hazırbulunuşluk düzeyine göre özelleştirilebilen bir derstir. İçeriğinde kulak/duyuş geliştirme eğitimi, dikte, solfej, temel müzik teorisi gibi konular bulunmaktadır. Enstrüman olarak sadece piyano eğitimi verilmektedir.

yüksek lisans & doktora

Müzik alanında yüksek lisans, doktora/sanatta yeterlik programlarına hazırlanan adayların ve hali hazırda okuyan öğrencilerin hem online-uzaktan hem de yüz yüze ders alabileceği, bireysel programlanabilen ve öğrencinin hazırbulunuşluk düzeyine göre özelleştirilebilen bir derstir.

itü miam

İTÜ MİAM'a hazırlanan adayların ve hali hazırda okuyan öğrencilerin hem online-uzaktan hem de yüz yüze ders alabileceği, bireysel programlanabilen ve öğrencinin hazırbulunuşluk düzeyine göre özelleştirilebilen bir derstir. İçeriğinde kulak/duyuş geliştirme eğitimi, dikte, solfej, temel müzik teorisi, armoni, kompozisyon gibi konular bulunmaktadır. Enstrüman olarak sadece piyano eğitimi verilmektedir.

bottom of page