top of page

piyano dersleri

Online-Uzaktan Piyano Dersi

Yüz Yüze Piyano Dersi

Yetişkinlerle Piyano Dersi

Gençlerle Piyano Dersi

Çocuklarla Piyano Dersi

sertifika programları

London College of Music (LCM)

Royal Schools of Music (ABRSM)

Trinity College London (TCL)

müzik okullarına hazırlık

Konservatuvar

Güzel Sanatlar Lisesi

Güzel Sanatlar Fakültesi

Müzik Öğretmenliği A.B.D.

Yüksek Lisans & Doktora Programı

İTÜ-MİAM

teorik dersler

Solfej - Dikte - İşitme - Armoni

Kontrpuan - Füg

Kompozisyon (Bestecilik)

bottom of page