top of page

solfej

Enstrüman eğitiminin vazgeçilmez yan dalı olan solfej eğitimi, online-uzaktan ve yüz yüze yapılabilmektedir. 

Eşlikli ve eşliksiz solfej (Pozzoli, Lavignac, Muammer Sun), ritim okuma (Fonten), Töresel Musiki, parti geçişli okuma, çal-oku, poliritim gibi çalışmalar yapılmaktadır.

Konservatuvar, Güzel Sanatlar Lisesi, Güzel Sanatlar Fakültesi ve Sanat-Tasarım Fakültesi Müzik Bölümleri, Eğitim Fakültesi Müzik Eğretmenliği A.B.D., İTÜ-MİAM, müzik alanında yüksek lisans, doktora/sanatta yeterlik programlarına hazırlanırken ve okurken gereken solfej desteğini bu derslerle sağlayabilirsiniz.

dikte & işitme

Özellikle bestecilik alanında kendini geliştirmek isteyen adaylarla online-uzaktan ve yüz yüze yapılabilen derstir. Dikte yazdırmakla dikte eğitimi vermek arasında fark vardır. Öğrencinin öncelikle dikte yazmayı öğrenmesi, hatalarını her adımda görerek ve duyarak tespit etmesi gerekmektedir. Bu aşamaların yanı sıra süreç içerisinde seviyeye uygun dikteler yazdırılarak ölçme-değerlendirme sağlanmaktadır.

Konservatuvar, Güzel Sanatlar Lisesi, Güzel Sanatlar Fakültesi ve Sanat-Tasarım Fakültesi Müzik Bölümleri, Eğitim Fakültesi Müzik Eğretmenliği A.B.D., İTÜ-MİAM, müzik alanında yüksek lisans, doktora/sanatta yeterlik programlarına hazırlanırken ve okurken gereken dikte etme yetisini bu derslerle geliştirebilirsiniz.

müzik teorisi

Enstrüman eğitiminin vazgeçilmez yan dallarından biri olan müzik teorisi eğitimi, online-uzaktan ve yüzyüze yapılabilmektedir.

Aralık, akor, tonal diziler, modal diziler, zaman donanımları, ton ve akor ilişkileri, şifreler, dereceler, fonksiyonlar işlenen konulardan bazılarıdır.

Konservatuvar, Güzel Sanatlar Lisesi, Güzel Sanatlar Fakültesi ve Sanat-Tasarım Fakültesi Müzik Bölümleri, Eğitim Fakültesi Müzik Eğretmenliği A.B.D., İTÜ-MİAM, müzik alanında yüksek lisans, doktora/sanatta yeterlik programlarına hazırlanırken ve okurken gereken müzik teorisi desteğini bu dersle geliştirebilirsiniz.

armoni

Özellikle bestecilik alanında kendini geliştirmek isteyen adaylarla online-uzaktan ve yüzyüze yapılabilen bir derstir. Piyano eşliği yazmak isteyen müzik öğretmenlerinin ve besteci adaylarının çoğunlukla tercih ettiği armoni dersinden yararlanabilmek için hazırbulunuşluk düzeyinin öğretmen tarafından ölçülmesi gerekmektedir.

Konservatuvar, Güzel Sanatlar Lisesi, Güzel Sanatlar Fakültesi ve Sanat-Tasarım Fakültesi Müzik Bölümleri, Eğitim Fakültesi Müzik Eğretmenliği A.B.D., İTÜ-MİAM, müzik alanında yüksek lisans, doktora/sanatta yeterlik programlarına hazırlanırken ve okurken gereken armoni realizasyon becerisini geliştirmek amacıyla yararlanabilecek interaktif bir derstir.

Ders içeriğinde Henry Challan bas ve şan armonisi realizasyonları, Paul Fauchet bas&şan ileri armoni realizasyonları yapılmaktadır.

kontrpuan

Özellikle bestecilik alanında kendini geliştirmek isteyen adayların tercih edeceği bu dersten yararlanabilmek için öncelikle hazrıbulunuşluk düzeyinin öğretmen tarafından ölçülmesi gerekmektedir.

İTÜ-MİAM, konservatuvarların ve güzel sanatlar fakültelerinin kompozisyon sanat dalı ve müzik alanında yüksek lisans, doktora/sanatta yeterlik programlarında okuyan öğrenciler, derslerine destek amacıyla online-uzaktan ve yüyüze ders modelleriyle yararlanabilirler. 

Ders içeriğinde 1-1, 1-2, 1-4, sendeli, nakışlı ve karma türler, sıkı kontrpuan esaslarıyla öğretilir.

füg

Özellikle bestecilik alanında kendini geliştirmek isteyen adayların tercih edeceği bu dersten yararlanabilmek için öncelikle hazrıbulunuşluk düzeyinin öğretmen tarafından ölçülmesi gerekmektedir.

Konservatuvarların ve güzel sanatlar fakültelerinin kompozisyon sanat dalı ve müzik alanında yüksek lisans, doktora/sanatta yeterlik programlarında okuyan öğrenciler, derslerine destek amacıyla online-uzaktan ve yüzyüze ders modelleriyle yararlanabilirler. 

J.S. Bach fügleri analiz edilerek "okul fügü" kurallarıyla öncelikle karşı konu yazımı öğrenilir. İlk aşamadaserim yazımı, sonrasında stretto kurgulamayla birlikte tam füg yazımı öğrenilir.

kompozisyon (bestecilik)

Konservatuvarların ve güzel sanatlar fakültelerinin kompozisyon sanat dalı ile İTÜ-MİAM'da halihazırda okuyan ve bu alanlara hazırlanan adayların yararlanabileceği, online-uzaktan ve yüzyüze yapılması mümkün olan derstir.

Stil çalışmaları, dinleyerek ve partisyon üzerinde analizler, adayın yatkın olduğu müzik dilinin gelişimi üzerine özelleştirilebilir programlar mevcuttur.

Bu dersten yararlanmak isteyen öğrencilerin hazırbulunuşluk düzeyinin öğretmen tarafından ölçülmesi gerekmektedir.

bottom of page